[zaloguj się]

PRZERYWAĆ SIĘ (6) vb impf

sie (4), się (2).

e oraz a jasne.

Fleksja
inf przerywać się
indicativus
praes
sg pl
3 przerywå się przerywają się
conditionalis
sg pl
3 f by się przerywała m an
n subst by się przerywały

inf przerywać się (3).praes 3 sg przerywå się (2).[3 pl przerywają się.]con [3 sg f by się przerywała.]3 pl subst by się przerywały (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Dzielić się na części lub dziurawić się wskutek szarpnięcia, rozrywać się; rumpi HistAl (2): Zywot náſz ieſt páięcżynie przyrownan/ ktora widzi ſie że bárzo ſubtyłnie ſpráwiona/ á gdy przypádnie ná nię wiatr nagły/ tedy ſie przerywa [rumpitur] y w niwecż obráca. HistAl G2.
Przen (1): A gdy iuż ćiáło znácżnie ſłábieć/ y nitká krotkiego y ſłábego żywotá mego przerywáć ſię pocżnie/ á wáły y gromy rozlicżnych pokus/ zawiſnych y okrutnych cżártow ná mię ſrodze zewſząd bić pocżną/ pomyl ſzyki/ nadobrotliwſzy Iezu/ przećiwnikom moim LatHar 641.
2. [Doznawać wyłomu wskutek naporu wody: jedno się często [staw] przerywa, przeto w nim tym mniej ryb. LustrRaw 18; Młynarze dziedziczni mają [...] też i role ku młynikom wolne, bo młyny często przesychają i groble się im często przerywają. LustrMaz I 103, II 74.]
3. Kończyć się, nie trwać dalej (4): máią pod ten czás tego niebeſpieczeńſtwá/ mieſzkáć ći pánowie Prowizorowie y Podſkárbiowie przy oſobie náſzéy/ [...] innych władza nie ma ſie przerywáć. SarnStat 443; [żeby z ſkrzynie krolewſkiey [...] ſpilnością nákłády dáwano tym mężom/ áby ſie nie przerywáłá robotá [tj. budowa świątyni] Leop 1575 1.Esdr 6/8].
a. O wypowiedzi; impediri Vulg (2): Potym pan Koſtká powiedział tak. Záprawdę niemiáłáby ſie tá ták cżyſtha rzecż páná Kriſkiego przeriwáć/ iedno iż [...] GórnDworz E4; áby ſię nie przerywáły modlitwy wáſze. WujNT 1.Petr 3/7.
b. O dolegliwości (1): abowiem natura gdi pocżuie wnątrz one [lege: onę] przećiwną rzecż tedy chcząc ią przemoc poruſza ſie z wielkim gwałtem, w ktorim gwałcie y niemoc ſie przeriwa GlabGad K7v.

Synonimy: 1. dzielić się, rozpadać się; 3. kończyć się.

Formacje współrdzenne cf RWAĆ.

SBu, ALKa