[zaloguj się]

31. Specyfikacje alternatywne.

W wypadku niemożności niewątpliwego ustalenia kategorii gramatycznej podajemy specyfikację alternatywną; np.:

sb m a. ai.