[zaloguj się]

29. Zasady ogólne.

Każde hasło otrzymuje specyfikację gramatyczną według załączonego spisu skrótów. Obejmuje ona część mowy, a także rodzaj (dla rzeczowników), aspekt (dla czasowników i niektórych imiesłowów), czas i stronę (dla imiesłowów).


a. Aspekt przy imiesłowach.

Imiesłowy bierne oraz przeszłe czynne zawsze opatrujemy określeniem aspektu. Przy imiesłowach teraźniejszych czynnych jednoaspektowych sygnalizujemy tylko aspekt dokonany, niedokonany tylko wyjątkowo, jeżeli imiesłów pochodzi od czasownika dokonanego, np.:

BŁYSNACY part praes act impf
– (ponieważ błysnąć jest pf). Co do imiesłowów dwuaspektowych por. 33.


b. Hasła bez specyfikacji.

Nie dajemy specyfikacji przy hasłach oznaczających litery alfabetu oraz nazwy hebrajskich liter alfabetu (nazwy greckich liter określamy jako sb z odpowiednim rodzajem).
Nie mają również specyfikacji hasła typu ABRAKADABRA, AMEN, tj. te, które nie będąc rzeczownikami pełnią funkcję jakiejś formuły. (Ale wyrazy obce funkcjonujące jako okrzyk są wykrzyknikami, np. ALLELUJA, HOSANNA).