[zaloguj się]

35. Określenie specyfikacji niektórych grup wyrazowych.

a. „biegły” itp.

Wyrazy typu biegły, czuły, zgniły określamy jako part praet act.


b. „jak” itp.

Wyrazy typu kiedy, jak, tam okreśłamy jako zaimki. Na wstępie części semantycznej określamy bliżej: Zaimek przysłówkowy.


c. Onomatopeje.

Onomatopeje naśladujące różne odgłosy określamy jako int.