[zaloguj się]

34. Wtórne funkcje gramatyczne.

a. Przy hasłach znaczących.

Przy znaczących częściach mowy posiadających wtórne funkcje gramatyczne wymieniamy w specyfikacji tylko tę część mowy, którą uważamy za główną, np. dla wyrazów ślepy, złoty przyjmujemy specyfikację ai. Użycia związane ze zmianą funkcji wydzielamy w części semantycznej w sposób opisany w punkcie 169.


b. Przy hasłach formalnych.

Przy hasłach formalnych stosujemy specyfikację łączną, np.

A cn i pt;
CO pron, av, cn i pt.