[zaloguj się]

36. Kolejne partie w części gramatycznej.

W części gramatycznej artykułu omawiamy kolejno następujące zagadnienia:

  • w razie potrzeby oboczności rodzaju lub aspektu;
  • oboczności fonetyczne lub morfologiczne hasła;
  • zjawiska fonetyczne nieuwzględnione w haśle i odmiankach lub cechy graficzne;
  • zjawiska dotyczące pochylenia samogłosek niezależne od odmiany wyrazu lub wspólne kilku formom fleksyjnym w określonej pozycji lub kategorii;
  • stopniowanie;
  • pełny zaświadczony w materiale paradygmat form fleksyjnych;
  • w miarę potrzeby i możliwości pewne interesujące zjawiska składniowe, które łączą się z określonym typem hasła i dadzą się przedstawić za pomocą schematu lub krótkiego komentarza.