[zaloguj się]

38. Kolejność źródeł pochodzących z różnych lat.

Chronologię dla przykładów ze źródeł obejmujących różne lata przyjmujemy każdorazowo według roku pierwszego użycia w tej formie. W obrębie tego samego roku obowiązuje układ alfabetyczny skrótów.