[zaloguj się]

98. Zasady ogólne.

Zestaw naszych haseł sprawdzamy ze Słownikiem staropolskim, z II wydaniem Słownika Knapskiego i z II wydaniem Słownika Lindego ze wszystkimi uzupełnieniami. Rezultaty tych zestawień zapisujemy po zakończeniu części gramatycznej, przed semantyczną. Poza tym słowniki te mogą nam dostarczać materiału do nowych haseł lub nowych rubryk znaczeniowych itp. w naszych hasłach (o czym por. 106. oraz osobną część Instrukcji traktującą o materiale spoza naszego kanonu źródeł).