[zaloguj się]

152. Zakres uwzględnianych źródeł.

W każdej rubryce semantycznej, a w razie potrzeby i w podrubrykach podajemy po objaśnieniach polskich odpowiedniki łacińskie danego znaczenia (ewentualnie podgrupy), zestawione na podstawie materiału z następujących słowników: Murmeliusza, Mymera, Bartłomieja z Bydgoszczy, Mączyńskiego, Calagiusa, Calepina oraz z Knapskiego. Obowiązuje podana tu kolejność, zgodna z ich chronologią.
Obok odpowiedników słownikowych podajemy również odpowiedniki pochodzące z tekstów tłumaczonych lub przypadkowo znajdujące się w tekście polskim.
Dla Biblii katolickich (Leop, WujNT) oraz dla RejPs, LubPs i KochPs podstawą jest Wulgata, dla protestanckich (MurzNT, BibRadz, BudBib, BudNT) – Poliglota Antwerpska, dla WróbŻołt – łacina z tego źródła. Z tekstów świeckich uwzględniamy zwłaszcza JanStat i JanPrzyw (do SarnStat), Modrz (do ModrzBaz), HistAl z Prac Filologicznych IX (do HistAl) oraz Miech (do MiechGlab).

a. Odpowiedniki słownikowe pochodzące z tekstów tłumaczonych.

Podawanie odpowiedników z tekstów tłumaczonych obowiązuje tylko wówczas, gdy nie mamy w danym znaczeniu tekstów słownikowych. Wyczerpywanie pełnej listy tekstów tłumaczonych (poza biblijnymi) nigdy nie jest konieczne.

b. BartBydgReuchlin.

W wypadku, gdy tekst z BartBydg po sprawdzeniu z oryginałem, a w dalszej kolejności z Reuchlinem (por. 241.b.), wykaże pomyłkę naszego źródła, wpisujemy właściwy odpowiednik i lokalizujemy jako Reuchlin (błędnego zapisu z BartBydg nie wymieniamy).