[zaloguj się]

158. Odpowiedniki przy znaczeniu reprezentowanym tylko tekstami słownikowymi.

Jeżeli dane hasło lub znaczenie reprezentowane jest tylko użyciami ze słowników, w których występuje ten sam odpowiednik (choćby w różnych postaciach fonetycznych), nie wypisujemy go przy objaśnieniu. Tak samo postępujemy przy znaczeniu posiadającym tylko dokumentację słownikową, gdy odpowiedników jest więcej, ale wszystkie cytowane.
Nie piszemy też odpowiedników przy znaczeniu nadrzędnym, jeżeli całą jego egzemplifikację stanowią przykłady słownikowe (z jednym odpowiednikiem w różnych źródłach lub z różnymi odpowiednikami cytowanymi, por. wyżej), a resztę materiału stanowią podgrupy.
Zasada ta przestaje być aktualna, gdy mamy też odpowiedniki (te same lub inne) z Cn.