[zaloguj się]

153. Dublowanie odpowiedników wewnątrz rubryki.

Nie należy dublować odpowiedników w wstawkach klamrowych i przy objaśnieniu. Łacina oryginału dotycząca przykładu zacytowanego powinna być wprowadzona w zasadzie tylko jako wstawka.
Odpowiednik podany przy objaśnieniu może natomiast występować ponadto w połączeniu z dodatkowym członem, w części frazeologicznej.

a. Odpowiedniki w znaczeniach i podrubrykach.

Jeżeli znaczenie ma podrubryki, przy objaśnieniu nadrzędnym wypisujemy odpowiedniki, które powtarzają się w grupie ogólnej i w podgrupach. Tu podajemy też odpowiedniki, które przypadkowo znalazły się u nas tylko w materiale jakiejś podgrupy, ale semantyka łacińska wskazuje, że mógłby on obsługiwać całe znaczenie. Ogólne, szerokozakresowe odpowiedniki podajemy przy objaśnieniu łącznym również i wówczas, gdy całe znaczenie jest podzielone na równoległe podgrupy, tj. gdy nie ma w ogóle grupy ogólnej.
Przy podrubrykach wypisujemy tylko odpowiedniki odpowiadające wyłącznie danemu węższemu zakresowi.