[zaloguj się]

190. Wyrażenia.

Za wyrażenie uważa się takie połączenie co najmniej dwu wyrazów, w którym wyrazem określanym nie jest czasownik, np.:

»mała chwila«,
»serce matki«,
»trzymający na wodzy«,
»trzymany na wodzy«,
»trzymanie na wodzy«,
»co dzień«.