[zaloguj się]

BARZY (20) ai

barzy (18), borzy (1), borży (1); barzy RejZwierz (7), Mącz (2), StryjWjaz, KochFr (2), SarnStat (5); Barzy : borzy : borży PaprPan (1 : 1 : 1).

a jasne; tekst nie oznacza ó; prawdopodobnie o jasne.

Fleksja
sg
mNbarzy
IBarzém
LBarzem
pl
N m pers barzy
I m borzmi, Barzymi

sg m N barzy (11).I Barzém (1).L Barzem (1).pl N m pers barzy (5).I m borzmi (1) PaprPan, Barzymi (1) RejZwierz.

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII w.

1. Szybki, prędki; torrens Mącz (2): Bo ni zacż bárzy Sokoł/ kiedy nie vławia RejZwierz 87v; Torens. Bárzy, prętki, byſtri/ pędem wielkim ydąci. Mącz 459d.
2. Ochoczy, skory; gwałtowny, popędliwy; vehemens Mącz (6): Vehemens, Gwałtowny/ mocny/ ſurowy/ bárzy/ popędliwy. Mącz 216c; PaprPan M2v.

barzy do czego (1): RejZwierz 87v [2 r.]; borzmi názywáią/ Kogo chćiwym/ ochotnym do dobrych ſpraw znáią/ Iż záwſze ten dom zacny borży był do tego/ Nie vprzedził ich żaden gdy do pocżćiwego PaprPan M2v.

barzy na co (1): Bo iż [panowie Barzy] bárzy ná wſzytko/ práwie ich doználi. Bárzy do odpowiedzi/ bárzy do bułáwy/ Do dworſtwá y do kſtałtow/ y do káżdey ſpráwy. RejZwierz 87v.

3. n-pers (12): RejZwierz aav, 87v [2 r.]; StryjWjaz B3v; PaprPan M2v; LAźicki z Bárzém [...] iákowéy ſą śiły KochFr 13, 13; SarnStat 1016, 1043, 1065, 1194, 1215.

Synonimy: 1. bystry, chybki, prędki; 2. chciwy, gwałtowny, ochotny, popędliwy.

ZZie