[zaloguj się]

BOGOBOJNOŚĆ (39) sb f

bogobojność (37), bohobojność Diar (2), [bogabojność].

Wszystkie o jasne.

Fleksja
sg
N bogobojność
G bogobojności
D bogobojności
A bogobojność
I bogobojnością
L bogobojności

sg N bogobojność (11).G bogobojności (13).D bogobojności (2).A bogobojność (4).I bogobojnością (6).L bogobojności (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Postępowanie według nakazów prawa bożego; wiara, religijność, pobożność; uczciwość, sprawiedliwość; religio Mącz, Cn; pietas Mącz, Calag; sanctitas Calag, metus Cn (39): bogoboynoſc niewymowna która z nabożeńſtwa wielkiego á nieſlychanego/ y też z pokory znamienitey pochodziła WróbŻołt A2v; KromRozm I B3v; BielKron 168v; Pietas, Bogoboyność/ Pobożność/ Nabożeńſtwo/ Boża chwałá/ chuć ku bożey służbie y ku ſwym ſtárſzym. Mącz 301c; Ficta religio, Fáłſziwa boza służba álbo bogoboyność. Mącz 127c, 126d, 149b, 351b, 439d; RejPosWstaw [413]; BudBib Eccli 24/20; CzechRozm 175v; Calag 252a; ále y duchowni ſynowie Boży/ odſtąpili drog Bożych/ y bogoboynośći przodkow ſwoich SkarŻyw 269, 102, 153, 240, 269, 352.
Szeregi: »cnota a bogobojność; bogobojność i cnoty« (5 : 1): RejZwierc 14, 115v, 130; SkarŻyw 470; Kátholicka náuká y wiárá/ bogoboyność y cnoty z niey idące miedzy ludźmi ſzczepi SkarKazSej 686a, 698b.

»(pobożność, łąskawość, powinność) sprawiedliwość, (i) bogobojność (pomierność)« (5): Zaliby [sejm] mógł być na cżym inem potrzebniej strawion, jeno na sprawiedliwości, bohobojności, za ktoremi by Pan Bog i to wszyćko uskromił Diar 36, 37; RejZwierc 69v; SkarKaz 311a; SkarKazSej 693a.

»bogobojność, utciwość, wstyd; ućciwość i bogobojność« (1 : 1): BibRadz Hebr 12/28; ále bogoboyność/ vtćiwość/ wſtyd ich [dziadow i pradziadow] wſzyſtek zgáſnął w nas OrzRozm M4.

»wiara (nabożeństwo) i bogobojność; (powaga) bogobojność i wiara« (6 : 1): KwiatKsiąż P; Mącz 16b, 126a, 140a, 337b; SkarŻyw [236]; młodzieńcy w dobrey wierze/ y w bogoboynośći wychowáni bywaią ReszHoz 134.

[Ioſeph w Egipſka Ziemie przedan/ Od Krolá cęſzko w ięctwie trziman/ Dla Bogáboynoſcy/ Bog go záſtáwiel zá Paná/ Iſz zywiel Bráty v Oycá. Krofej M4.]

Synonimy: bojaźń, cnota, nabożeństwo, pobożność, pomierność, sprawiedliwość, uczciwość, ufanie, wiara.

ZZie