[zaloguj się]

[CUDZORODAK sb m

Fleksja

G pl cudzorodåk(o)w.

stp, Cn brak.

Cudzoziemiec (kalka z łaciny): A tráfiło ſie tegoż dniá/ kthorego od cudzorodakow [ab alienigenis] Kośćioł był ſplugáwiony/ w tenże był ocżyśćiony Leop 2. Mach 10/5 (Linde).

Synonimy: cudzoziemiec, cudzy, gość, obcy, przybycień, przychodzień.

Cf [CUDZORODZIEŃ]]

AL