[zaloguj się]

PRZYBYCIEŃ (1) sb m

Fleksja

N sg przybyci(e)ń.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (błędnie zam. przybycie).

Przychodzień, przybysz, cudzoziemiec; advena Calep, Cn: Metoecus, Qui de una civitate in aliam migravit habitandi animo, Latine advena dici potest, vel inquilinus – Przibiczien. Calep 659a.

Synonimy: cudzorodak, cudzoziemiec, cudzy, gość, obcy, przybysz.

LWil