[zaloguj się]

NIECHĘTNY (17) ai

Zawsze w pisowni łącznej.

e jasne.

Fleksja
sg
mNniechętny nNniechętn(e)
G Gniechętn(e)go
Dniechętn(e)mu D
Aniechętny, niechętn(e)go Aniechętne
Iniechętnym, niechętn(e)m I
pl
N m pers niechętn(e)
G niechętnych
A m pers niechętné
I m niechętnymi, niechętn(e)mi

sg m N niechętny (3).D niechętn(e)mu (1).A niechętny (1), niechętn(e)go (1).I niechętnym (2), niechętn(e)m (1); -ym ActReg; -ym : -(e)m PaprUp (1:1).n N niechętn(e) (1).G niechętn(e)go (1).A niechętne (1).pl N m pers niechętn(e) (1) RejRozpr C2v.G niechętnych (1).A m pers niechętné (1).I m niechętnymi (1) CzahTr, niechętn(e)mi (1) PaprUp.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

1. Nie mający chęci do robienia czegoś, opieszały, ociągający się; adversus Mącz; cunctabundus, frigidus, iacens animus, impromptus, infirme a. male animatus, instrenuus, instudiosus, invitus, languens, languidus, lentus, segnis, tepidus Cn (3):

niechętny do czego (1): Biy piorunem/ puſzczay ſwé nieuchronné ſtrzały/ Ná lud niechętny do twoiéy chwały. KochPs 209.

niechętny ku czemu (1): Adversus a musis, Niechętny ku naukóm/ Nieżićzliwy. Mącz 238c.

cum inf (1): Ale gdyby nie pámiętne Y ſędzić też nic niechętne [tj. oni (sędziowie) niechętni sądzić bez pamiętnego] RejRozpr C2v.

2. Źle nastawiony do kogoś, nieżyczliwy, zawistny, nieprzyjazny, wrogi; a(b)versus, alienus, fastidiosus, infavorabilis, malevolus, perinvitus, sinister Cn (14): z tym ſye ty ruſz śmiele/ Y grom niechętné ſwé nieprzyiaćiele. KochPs 67; ActReg 102.

niechętny komu, czemu (5): ktorego belo nato lakomſtwo podwiodlo/ ze ſie bel yal pochlebowac tijm ktorzi nam y rzetzi poſpolitey niechetnemi beli PaprUp D3v; Tenze pacholkom ſwem [...] maietnoſci tich ktorem bel niechetnem/ [...] plundrowac kazał PaprUp I3v, F4v, G3v; OrzJan 7.

niechętny ku komu, ku czemu (2): CzechEp 11; GrabPospR M cf W przen.

W przen (3):
Wyrażenie: »niechętne serce« [szyk 2:1] (3): A ieſli który kiedy náwiédzáć mię przyſzedł/ W ſerce niechętné iádu názbiérawſzy wyſzedł/ Y podawał mię ludźióm KochPs 61; CzechEp 11; A záprawdę niewiem w kimby ták niechętne ſerce było ku Rzecżyp. [...] ktoryby z pewnych pożytkow ſwych [...] wzbraniał ſię máłego kęſá vdźielić GrabPospR M.
a. W funkcji rzeczownika (4): Boś mnie/ z vćiſku mego/ Oycże/ wyſwobodźił/ Niechętnemuś zábronił/ że mnie nie vſzkodźił GrabowSet R2v.

niechętny kogo (G) [może błąd zamiast komu] (1): ácżem był z niechętnymi ná ten cżás W. M mego Mćiwego Páná coś wykrocżył w lewo/ [...] proſzę vniżenie/ [...] abyś [...] pod ſkrzydłá ſwe [...] przyiąć racżył CzahTr A2.

W połączeniu szeregowym (1): Zátrwożył nieprzyiaćiel/ wzruſzył nieżycżliwy/ Niechętny mnie záſmućił/ vtrapił złośliwy GrabowSet F2.

W przen (1): iák iſkry wzruſzone/ Niechętnych woyſká roſtą niezlicżone? GrabowSet Hv.

Synonimy: 1. niechciwy, niegotowy, nieochotny; 2. nieprzychylny, nierad, nieżyczliwy, przezdzięczny.

Cf CHĘTNY, [NIECHĘTLIWY], NIECHUTLIWY

MM