[zaloguj się]

NIEOCHOTNY (12) ai

nieochotny (11), nieochocien (1).

W pisowni łącznej (6), w rozłącznej (6).

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNnieochotny, nieochocien nNnieochotn(e)
Gnieochotn(e)go G
Inieochotnym I
pl
N subst nieochotn(e)

sg m N nieochotny (3), nieochocien (1); ~ (attrib) nieochotny (1); ~ (praed) nieochocien (1) Mącz.G nieochotn(e)go (1).I nieochotnym (5).n N nieochotn(e) (1).pl N subst nieochotn(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

1. Leniwy, opieszały, ociężały; tepidus Mącz, Cn; secors, socors Mącz; frigidus, iacens, instrenuus, languens, languidus, lentus, segnis Cn (9): A owá on nie ochotny/ [...] zową gij Dokonanijé (albo prawym jmieniem Smierć) [...] obalił ſie na łoże. A tak iako cięſzki a gliniaſtégo ciała/ wálaiątz ſie ij tam ij ſam/ młodźieńtza chorégo [...] vmorzył. ForCnR E2; Marcesco, Poczynam być gnuśnym/ Leniwym/ Wywiędłym Nieochotnym. Mącz 209c, 137a, 299b, 398b, 449b, 458d.
W przen (2): Marceo, Więdnę/ Schnę/ Lenieyę. Metaph. Marcet animus, Nie ochotnegom vmysłu. Mącz 209c; Z bárłogu wſtánie: tám iuż myśli nie ochotne/ Włoży zá nádrá ręce/ ręce nierobotne. KlonWor 34.
2. Nieżyczliwy; w przen (1): Cżyń iáłmużnę z máiętnośći twoich/ á niechay nie będzie oko twe nie ochotne gdy iáłmużnę cżyniſz [ne invideat tuus oculus in faciendo eleemosynam]. BudBib Tob 4/7.
3. Niewesoły (2): Animus iacet, Nie ochocienem/ nie weſółem. Mącz 161b, 135c.

Synonimy: 1. ciężki, gnuśny, leniwy, niechętny, nieduży, niegotowy, nierobotny, nikczemny, ociężały, ospały, prożnujący, wywiędły, zgniły, zleniały; 2. niechętny, niechutliwy, nierad, nieżyczliwy; 3. niewesoły, smutny.

Cf OCHOTNY

ZZa