[zaloguj się]

NIEMIŁOŚĆ (12) sb f

W pisowni łącznej (11), w rozłącznej (1).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
N niemiłość
G niemiłości
A niemiłość
I niemiłością
V niemiłości

sg N niemiłość (4).G niemiłości (1).A niemiłość (5).I niemiłością (1).V niemiłości (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

1. Negatywne nastawienie do kogoś lub czegoś, niechęć, brak sympatii, nieżyczliwość, obojętność [w tym czyja (4): G sb i pron (2), pron poss (1), ai poss (1)] (8): ſzkodliwa to nie miłość ſpolna [Polski z Litwą]/ zá ktorą ſtrżeż Boże/ iżby kiedy do rożłuki nie prżyſzło GórnRozm Kv.

niemiłość kogo (1): Iakoſz ty ſobie [...] cięſzki ogień i inſzé rozliczné męki wáżyſz/ ktoremi katowán będźież? Coſz to wżdy za vpór? ktorá ſamego ſiebie niemiłość? MurzHist N.

niemiłość ku komu (1): Niemiłość y nie chuć wſzytkich ku Rzeczypoſp. SkarKazSej 705a marg.

niemiłość przeciw komu (2): Tu ieſt leuis culpa v Ludźi/ ále przed Bogiem grauis, dla niemiłoſći ktorą thu vkazał przećiw bliźniemu. GroicPorz mm4; WujJud 19v.

niemiłość między kim (1): GroicPorz dd4 cf W przen.

W przeciwstawieniu: »miłość ... niemiłość« (1): GroicPorz dd4 cf W przen.

Szereg: »niemiłość i niechuć« (1): SkarKazSej 705a marg cf niemiłość ku komu.
W przen (1): ponieważ ſye godźi między Ludźmi miłoſć mnożyć/ á niemiłoſć tępić. GroicPorz dd4.
a. Nieodwzajemnianie uczucia w stosunkach między kobietą a mężczyzną (2): ſnadź było lepiey/ dziękowáć im [białogłowom] zá to/ iż one/ niemiłoſcią ſwoią/ vcżyniły mię wolnym/ od miłowánia ſiebie. GórnDworz V.

niemiłość przeciw komu (1): Wierę bych ia tego ták bárzo Dwornej pániey zá złe niemiał/ kiedyby ſie oná/ widząc niemiłość mężowę bez żadney przycżyny przećiwko ſobie/ [...] kogo inego rozmiłowáłá. GórnDworz Cc.

2. Nielitościwość [w tym czyja (2)]: G sb (1), pron poss (1)] (4): O niemiłośći wielka y chceſz mię zoſtáć/ ienżem ia prze ćie wſzego ſie odważyłá HistRzym 15.

niemiłość przeciw komu (1): GliczKsiąż Gv cf Szereg.

W połączeniu szeregowym (1): [do Judasza] kto cie takowym kupcem vcżynil? zapráwdę nikt iedno twé przeklęté lakomſtwo/ twá niemiloſtz ij tweé złodzieyſtwo. OpecŻyw 83v.

Szereg: »niemiłość a niełaska« (1): gdi okruthną niemiłosć á nyełáſkę przeciw ſobye oycá ſwego Herodá obacżyli/ iż [...] yeſſcże ná gárdło im ſtał/ myſlili mu też źle GliczKsiąż Gv.
a. Czyn okrutny (1):
Szereg:»niemiłość i okrucieństwo« (1): Smieią niemiłość táką ſłudze y okrućieńſtwo czynić/ ktory iedną pogrozką odpráwy vpámiętáć ſię może. SkarKaz 422b.

Synonimy: 1. niechuć, nielubość; 2. nielitościwość, nielutość, niemiłosierdzie, niemiłosierność, okrucieństwo, okrutność, srogość.

Cf BEZMIŁOŚĆ, MIŁOŚĆ

ASt