[zaloguj się]

NIEWYĆWICZONY (4) part praet pass pf

Zawsze w pisowni rozłącznej.

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNniewyćwiczony
pl
G niewyćwiczonych
A m pers niewyćwiczon(e)

sg m N niewyćwiczony (1).pl G niewyćwiczonych (2).A m pers niewyćwiczon(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Niewykształcony; inexerci(ta)tus Calep, Cn (4): Inexercitatus – Nie wiczwiczoni. Calep 530b; [podobny źwierzęćiu cżłek niewyćwicżony. KołakWiek Bv].
a. W funkcji rzeczownika (3): Cżłowiek nie wdzięcżny/ ieſt iákoby bayká miárna [lege: marna]/ á w vściech nie wyćwicżonych [in ore indisciplinatorum] vſtáwicżna będzie. Leop Eccli 20/21, Eccli 20/26.
Szereg: »sprosny i niewyćwiczony« (1): Oświećił nas Pan Bog Kromerowym piorem/ zálećił nas obcym kráiom: ták że nas dźiś ludźie niemáią zá ſproſne y nie wyćwiczone/ iáko przed tym nas mieli: ále nas kłádą między ludźmi wybornymi/ rozumy/ obyczáymi/ y náukámi w Kośćiele Bożym OrzRozm P4.

Synonimy: niebiegły, nienauczony, nierozumny, nieumiejętny, niewyczosany, prosty, sprosny.

Cf WYĆWICZONY

MF