[zaloguj się]

NIEZNANY (3) part praet pass impf

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
mNnieznany
pl
N subst nieznan(e)

sg m N nieznany (2).pl N subst nieznan(e) (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: nieznany od kogo (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Którego nigdy wcześniej nie widziano, o którym nigdy wcześniej nie słyszano, o którym nie wiadomo nic albo wiadomo niewiele (3): Kryſtus Pan ktory od wſzech do tąd był nieznány. GrzegŚm Av; A przecż co [Boże] cżyniſz/ przycżyny nieznáne? GrabowSet I2v.

nieznany komu (1): To w zyſk obroćił/ cżłek tobie nieznány. GrabowSet V.

Synonimy: nieskosztowany, niesłychany, nieświadomy, niewiadomy, niewidany, obcy.

Cf NIEZNAJOMY, NIEZNAKOMY, NIEZNAMIENITY, NIEZNAMY, ZNANY

JB