[zaloguj się]

OCHĘDOŻKA (2) sb f

Pierwsze o oraz a jasne, drugie o pochylone.

Fleksja
sg
N ochędóżka
A ochędóżkę
L ochędóżce

sg [N ochędóżka.]A ochędóżkę (1).L ochędóżce (1).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVIXVIII w.

1. Dbałość o swój wygląd (1): ktorą w ochędoſzce kocháiącą ſię widziałá: ſrogośćią twarzy ſwej y zmarſzcżenim karáłá ią SkarŻyw 14.
2. To, co zdobi, ozdoba (1): [Koniá przedam/ ſpráwię ochędóżkę ná śie. Albertus E2; ochędoſzká/ mundus muliebris. Volck Nnn4v.]
Przen. iron.: Przedstawienie we właściwym, tj. złym świetle (1): Stroiſz z mym ſzedźiwym włoſem igraſzkę nie grzecżną: Pewnie oberwieſz odemnie ochędoſzkę wiecżną: Iákieieś godzien. KlonWor ded *v.

Synonimy: 1. strojenie się; 1., 2. okrasa, ozdoba.

Cf OCHĘDOGA, OCHĘDOGOŚĆ, OCHĘDOSTWO, OCHĘDOŻENIE, OCHĘDOŻEŃSTWO,OCHĘDOŻNOŚĆ

MC