[zaloguj się]

ODWIEDZIENIE (6) sb n

odwiedzienie (5), odwiedzenie (1); odwiedzienie Mącz, Modrz, SarnStat; odwiedzienie : odwiedzenie Calep (2:1).

o oraz pierwsze i drugie e jasne, końcowe e pochylone,

Fleksja
sg
N odwiedzienié
G odwiedzieniå

sg N odwiedzienié (5); -é (3), -(e) (2).G odwiedzieniå (1).

stp notuje, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. odwód.

1. Zaprowadzenie; deductio, reductio, seductio Calep (3): Reductio – Odwiedzienię. Calep 903a, 294b, 962b.
2. Skłonienie do zaniechania, odstąpienia, powstrzymanie od czegoś (2): Avocatio, Odezwánie/ odwiedzienie/ odwabienie. Mącz 504c.

odwiedzienie od czego (1): A ponieważ tákowe przedmowy nic ſą krzecży: bo bywáią cżynione ábo dla ziednánia łáſki v ſędźiego/ á iego myśli od prawdy odwiedźienia [mentis a veri cognitione avertendae]/ álbo dla zátłumienia rzecży ſtrony przećiwney/ [...] Przeto [...] ModrzBaz 94.

3. praw. Zarzut formalny, którym strona pozwana w toku procesu starała się udaremnić żądanie strony powodowej lub sprawę zawiesić na pewien czas (1):
Wyrażenie: »odwiedzienie stron od sądu« (1): EXCEPTIO. ALBO ODWIEDZIENIE STRON OD SĄDV. SarnStat 802.

Synonimy: 2. odezwanie, odwabienie; 3. ekscepcyja, odmowa, odpor, wybicie, wyjęcie.

Cf ODWIEŚĆ

ZZa