[zaloguj się]

POBIEDZAĆ (9) vb impf

o oraz a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
inf pobiedzać
indicativus
praes
sg
1 pobiedzåm
3 pobiedzå

inf pobiedzać (1).praes 1 sg pobiedzåm (7).3 sg pobiedzå (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

1. Podżegać, prowokować; agere, agitare, citare, commovere, concitare, excitare, exstimulare, impellere, incitare, inurgere, provocare, pungere, stimulare, urgere Calep (8): Excito – Pobudząm, pobiedząm. Calep 383b; Solicitator, Tentator, incitator, impulsor – Ten ktori poruſza, pobiedza, przemawia. Calep 989b, 45a, 193b, 510a, 520a, 561a, 1006a.
a. [Namawiać, przymuszać [kogo ku czemu]: [świegotliwość gorsza niż opilstwo] á ze złego zwyvczáiu/ przychodźi: ku vpićiu/ tedy wżdy/ ieden drugiego pobiedza/ prośi ErazmJęzyk E7v (Linde).]
2. Napadać (1): Incesso [...] Lacesso, convitiis insector, provoco, concito, maledictis peto – Złorzecząc pobiedząm, napadąm. Calep 518b.

Synonimy: 1. pobudzać, podżegać, popychać, poruszać; a. namawiać.

Formacje współrdzenne cf BIEDAĆ.

MMk, MP