[zaloguj się]

PODBURZENIE (1) sb n

Fleksja

G sg podburz(e)niå.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. podburzyć.

Skłonienie do wystąpienia przeciw komuś, podjudzenie [czyje]: Luter potym odpiſał im [doktorom] ná to/ y dowodząc Piſmem iż to zle rozumyeli/ á przećiw prawdzye cżynią/ vcżynili to ſpodbieżenia [errata zmienia: ſpodburzenia] Kárdynałá Adryaná. BielKron 195v.

Synonimy: natchnienie, poduszczenie, podżoga, poruszenie, przyłudzenie, przywod.

Cf PODBURZYĆ

AW