[zaloguj się]

PRZYKŁADEK (1) sb m

W przypadkach zależnych -a-, [-å-].

Fleksja
sg pl
G przykładku przykładk(o)w

sg G przykładku.[pl G przykładk(o)w.]

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Dodatkowy element, dodatek:
[Przen [czego]: SLyſzeliſmy [...] náuki [...] o iedney dzianey ſukience Páná Iezuſowey nierozdzyelney/ ktora nam znácży iednę wiárę nierozdzyelną/ y przykładkow płacia nie potrzebuie/ w kthorey tedy chodźmy wiernie GilPos 36].
a. Dokładka, dodatkowa porcja potrawy: A ieſli ſzkutá vwiąźnie ná haku/ Iuż tu ſęk ná ćię fliśie nieboraku. Iużći tu grochu/ iuż ná tym oſtátku Wytchnie [= obrzydnie] przykłádku. KlonFlis H4.
2. [Narzędzie do cechowania bydła: Od przykładków alias cechy per ... gr 2 LustrSand 90.]

Synonimy: 1. dokład, dołożenie, przesada, przyczyna, przyczynek, przydawek, przyłączenie, przymiot, przysada; 2. cecha, piątno.

PP