[zaloguj się]

21. Zasady ogólne.

W celu ustalenia postaci artykułu hasła i sporządzenia wykazu oboczności sprowadzamy wszystkie zaświadczone w materiale postaci danej jednostki leksykalnej do form podstawowych, uwzględniając przy tym występujące warianty fonetyczne i mofologiczne (różnice dotyczące pochyleń, wtórnej nosowości i miękkości spółgłosek wargowych pomijamy).