[zaloguj się]

96. Zakres uwzględnianych uwag.

Uwagi o składni przewiduje się zwłaszcza dla następujących kategorii wyrazowych:

a. Rzeczowniki zbiorowe.

Tu notujemy składnię z orzeczeniem i przydawką (w zdaniu pojedynczym i złożonym) (typ „księża byli”, „księża była” oraz „ci księża”, „ta księża”, „księża, ktorzy byli”, „księża, ktora jest”). Składnie te notujemy jednak tylko wtedy, jeżeli choć jeden przykład odbiega od oczekiwanej zgody rodzaju i liczby. Nie będzie zatem żadnej uwagi, jeżeli w całym haśle (lub w znaczeniu) zbiorowym wszystkie przykłady nie wykraczają poza typ „to kapłaństwo [= ci kapłani] było”.

b. Liczebniki główne.

Tu rozpatrujemy składnię z rzeczownikiem (w piąci lecie : w piąci lat), rodzaj i liczbę przydawki (ta pięć : te pieć : tych pięć), formę orzeczenia (pięć byli : pięć było).

c. Przymiotniki.

Notujemy składnię stopnia wyższego i najwyższego (lepszy od czego, lepszy niż co, lepszy czego; najlepszy czego, nalepszy z czego).

d. Dopełnienie sprawcy.

Tu (a nie w strukturach składniowych) notujemy składnię dopełnienia sprawcy przy imiesłowach biernych. Stosujemy formułę:

Składnia dopełnienia sprawcy: uczyniony od kogo, od czego (x), przez kogo (x), kim (x); – podajemy wszystkie teksty.
Wyjątkowo też (o ile w haśle nie ma równoznacznych odpowiedników o schemacie struktury czyj, por. 115.b.aa.) tu zapiszemy analogiczne konstrukcje pod rzeczownikiem odczasownikowym, z formułą jak s.v. KATOWANIE:
Składnia przydawki dopełniającej równoznacznej z dopełnieniem sprawcy: katowanie od kogo (1).