[zaloguj się]

107. Zasady ogólne.

Co do zasad podziału znaczeniowego trudno podawać sztywne przepisy.
Należy unikać zbytniego rozdrabniania znaczeń, ale jednocześnie uwydatnić wszystkie niewątpliwe odcienie znaczeniowe.