[zaloguj się]

109. Rubryki dla wyłączonej frazeologii.

Jednostki frazeologiczne, których człon będący wyrazem hasłowym nie daje się podciągnąć pod żadne z wydzielonych znaczeń, traktujemy jako osobną rubrykę znaczeniową (w zasadzie ostatnią), zatytułowaną zależnie od stanu faktycznego:

Zwroty o różnych znaczeniach,Wyrażenia o różnych znaczeniach,Połączenia frazeologiczne o różnych znaczeniach
(ostatni przykład dla materiału o różnych typach strukturalnych).

a. Grupowanie zestawień.

Jeżeli zestawienia w ten sposób wyłączone wykazują przynależność do określonych dziedzin, nazywamy je:

Zestawienia w funkcji nazw specjalnych
– i tworzymy z nich osobne, wewnętrznie numerowane podrubryki znaczeniowe, np. s.v. CZARNY:
5. Zestawienia w funkcji nazw specjalnych
– a w tej rubryce:
a. astron.,
b. bot.,
c. lek.,
d. min.,
e. zool.
Oczywiście jeżeli w materiale hasła jest tylko jeden typ zestawień terminologicznych, określenie zakresu wymieniamy od razu w tytule, np.:
Zestawienia w funkcji nazw botanicznych.
Co do szczegółów technicznych stosunku zestawień w funkcji imion własnych do nazw jednoczłonowych por. 163.c.