[zaloguj się]

108. Rubryki dla użyć ze zmianą kategorii gramatycznej.

Pierwszą zasadą podziału znaczeniowego jest oddzielenie materiału związanego ze zmianą kategorii gramatycznej, np. spójnik i partykuła, przymiotnik i rzeczownik, przysłówek i przyimek itp. Paralelne części artykułu są numerowane cyframi rzymskimi, np.:

I. Spójnik ...
1. ...
2. ...
3. ...
II. Partykuła ...
1. ...
2. ...

a. Dla haseł odmiennych.

W artykułach haseł odmiennych zachodzi ta różnica, że nie oddzielamy funkcji podstawowej od pochodnej cyframi rzymskimi, lecz funkcję wtórną, np. rzeczownikową pod przymiotnikiem (pod warunkiem, że jest niewątpliwie zleksykalizowana i zawiera nowy element znaczeniowy) umieszczamy jako ostatnie znaczenie (lub kilka ostatnich) po wyczerpaniu wszystkich rubryk o niezmienionej funkcji prymarnej (w tym również znaczeń specjalnych, zestawień w funkcji imienia własnego i tzw. znaczeń klamrowych), cf GĘSI.
Co do kryteriów wydzielania tej funkcji w hasłach odmiennych por. 169.