[zaloguj się]

110. Wyrażenia przyimkowe.

Wyrażenia przyimkowe wykazujące niewątpliwy związek z poszczególnymi znaczeniami podporządkowujemy odpowiednim rubrykom. Natomiast takie, w których zauważymy własny rozwój znaczeniowy, wykraczający poza znaczenia niezależne, lub kumulujące w sobie kilka znaczeń, wyodrębniamy jako ostatnią rubrykę w podziale hasła (przed imionami własnymi), zatytułowaną:

Wyrażenia przyimkowe w funkcji przysłówka
– może też być:
Wyrażenia przyimkowe w funkcji partykuły
– i/lub:
Wyrażenia przyimkowe w funkcji wskaźnika nawiązania
– zależnie od rzeczywistego materiału).
W takiej rubryce tytuliki wyrażeń przyimkowych drukujemy półtłusto. W tym samym haśle możliwe są oczywiście oba typy traktowania wyrażeń przyimkowych, o ile część z nich mieści się w poszczególnych znaczeniach (por. KONIEC). O podziale wewnętrznym takiej rubryki por. 214.