[zaloguj się]

125. Zasady ogólne.

W hasłach, które wykazują obfitą łączliwość z pewnymi kategoriami wyrazów, dając w sumie wielką ilość i rozmaitość jednostek o charakterze zbliżonym do terminu lub zestawienia albo w ogóle stojących na pograniczu frazeologii, wydzielamy przed częścią frazeologiczną rubryki wprowadzone formułą:

W połączeniu z ...