[zaloguj się]

130. Krzyżowanie połączeń z frazeologią.

Jeżeli połączenie krzyżuje się z frazeologią, postępujemy w zasadzie podobnie jak przy powiązaniach struktur składniowych z frazeologią, tj.:

a. Brak lokalizacji, odsyłacz.

Liczymy w obu miejscach, lokalizujemy tylko we frazeologii, na końcu połączenia dajemy odsyłacz, jeżeli w danej jednostce połączenie występuje we wszystkich lub w większości przykładów. Po tytuliku jednostki w klamrze musi być podana co do tego uwaga, np.:

»(za) czasu cesarza« [w tym: w połączeniu z imieniem (44)] (45).

aa. Szczegóły o porównaniach.

Analogicznie postępujemy, tj. wliczamy w sumę porównań i odsyłamy do konkretnych miejsc, jeżeli niektóre porównania zostały potraktowane jako jednostki frazeologiczne. Oczywiście zgodnie z zasadą ogólną (por. 122.c.) w odsyłaczu wymieniamy tylko postać jednostki zawierającą porównanie, choćby była ona tylko wariantem i to niekoniecznie naczelnym.

Uwaga: Nie wydzielamy oczywiście porównań jako „pustej” rubryki, tj. gdy cały ich materiał znajdzie się we frazeologii.

b. Lokalizacje, brak odsyłaczy.

Liczymy i lokalizujemy w obu miejscach nie dając odsyłacza, o ile połączenie wystąpi w części frazeologicznej niewielką ilość razy sporadycznie w różnych jednostkach.
Według tych samych formalnych zasad postępujemy przy krzyżowaniu się różnych połączeń między sobą.