[zaloguj się]

128. Zasady liczenia i cytowania.

W rubrykach stworzonych na zasadzie połączeń stosujemy ogólną liczbę statystyczną i chronologiczne cytowanie. Ilustrujemy cytatem każdą strukturalną odmiankę tekstową, nie musimy natomiast prezentować każdej jej konkretnej realizacji (z wyjątkiem przeciwstawień i porównań).