[zaloguj się]

PRZEPATRYWAĆ (3) vb impf

przepatrywać (3), [przepatrzywać].

e oraz pierwsze a jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
1 przepatrywåmy
3 przepatrywå
conditionalis
sg
1 m bych przepatrywåł
3 m by przepatrzywåł

praes [3 sg przepatrywå.]1 pl przepatrywåmy (1).con 1 sg m bych przepatrywåł (1).[3 sg m by przepatrzywåł.]part praes act przepatrywaiąc (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanyvch przykładów).

1. Patrzeć na wszystkie strony, rozglądać się (1): [Oćieráiąc ſie [Eneasz] z ludźmi/ wſzędźie przepátrywa [suscipit I 438]/ A od żadnégo widźian [...] nie bywa. VergKoch 21.]
a. Zbierać informacje, wywiadować się, szpiegować [co] (1): o Zidzie powyada yſch yeſth [...] ſpyegyerzs thutha wzyemy [...]. Chodziel theſz thu ſnym okolo myaſtha ongi przepatriwayącz polozenye y obrone LibMal 1548/142v.
2. Zaniedbywać, nie czynić [czego] (1): Otoż ia teraz biorę was ná świádectwo przećiw ſobie przed Pánem [...]/ ieſlibych też od kogo brał vpominki/ ábo przepátrywał czyiey ſpráwiedłiwoſći [occultaverim oculos meos ab eo]/ á ia wam nágrodzę. BibRadz 1.Reg 12/3.
[Szereg: »przepatrzywać a zaniedbawać«: iż nie mogą być inácżey obráżenia vwiárowáne iedno żeby káżdy przepátrzywał á zániedbawał wyſtępkow ludzkich. FalcSpr 160.]
3. Badać, poznawać, rozpatrywać [co] (1): Rownie tęż [naukę dobrze jest znać] [...]/ iáko ieſt Perſpektiua [= optyka] y náuka wydana o ważeniu. (marg) Náuka przez ktorą ſubtelnie kázdą [!] rzecz przepatrywąmy. (–) KwiatKsiąż I4.

Synonimy: 1.a. badać, badać się, dochodzić, doświadczać się, doznawać, poznawać, pytać się, wględować, wybadywać, wypatrować, wywiedować się; 2. omieszkawać, omieszkiwać, zaniedbawać, zaniedbywać.

Formacje współrdzenne cf PATRZYĆ.

LWil