[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 1510

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
LANDCKNECHT odsyłacz/wariant cf lancknecht
LANDFOITOWSTWO odsyłacz/wariant cf landwojtowstwo
LANDFOS (?) odsyłacz słownikowy cf handfas
[LANDFREJD] 0 sb
[LANDGRABIA] 0
[LANDGRABIN] 0
LANDGRAF odsyłacz/wariant cf lantgraf
[LANDGRAFOWY] odsyłacz/wariant cf lantgrafow; KronMieszcz 109
LANDGRAFSTWO odsyłacz/wariant cf landgrawstwo
LANDGRASTWO odsyłacz/wariant cf landgrawstwo
LANDGRAWSTWO 4 sb też landgrastwo (1), langrafstwo (1)
LANDGROF odsyłacz/wariant cf lantgraf
LANDGROW odsyłacz/wariant cf lantgraf
LANDOWANY (?) słownikowe Sł stp; zakwalifikowane do usunięcia (FP)
LANDSKNECHT odsyłacz/wariant cf lancknecht
(LANDSZAFT) prawdopodobne cf lancoft
[LANDWOJT] 0 sb też [lantwojt], [lątwojt], [lendwojt], [lentwojt], [lętwojt], [letfojt]
LANDWOJTOWSTWO 4 sb też landfojtowstwo (2)
[LANDZGRAF] odsyłacz/wariant cf lantgraf; DiarPos 51
LANGRAFSTWO odsyłacz/wariant cf landgrawstwo
LANGRAW odsyłacz/wariant cf lantgraf
LANIE 9 sb n
1. LANKA 4 sb
2. LANKA odsyłacz słownikowy cf łanka
LANNY odsyłacz/wariant cf lany
LANOSZKA odsyłacz słownikowy cf łanoszka
LANTFALOWY 1 ai
LANTGRAF 92 sb też lantgraw (40), landgraf (5), langraw (1), landgrof (1), landgrow (1), [landzgraf]
LANTGRAFOW 8 ai też [landgrafowy]
LANTGRAW odsyłacz/wariant cf lantgraf
[LANTRAJTER] 0 sb
[LANTUCH] 0 sb
[LANTWOJT] odsyłacz/wariant cf [landwojt]
LANUSZKA słownikowe Cn
LANY 38 part też lan (4), lany a. lan (2), lanny (1)