[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 18717

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PYTACZ 8 sb m
PYTAĆ 1668 vb impf
PYTAĆ SIĘ 579 vb impf
PYTAGORYK odsyłacz/wariant cf pitagoryk
PYTAJĄCY 11 part praes act
PYTAJĄCY SIĘ 5 part praes act
PYTAN 92 part praet pass impf też pytany (20)
PYTANE odsyłacz słownikowy cf pytan
PYTANIE 381 sb n
PYTANY odsyłacz/wariant cf pytan
[PYTAWAĆ] vb impf
PYTEL 11 sb m
[PYTELNE] sb n
PYTELNIK 1 sb m
(PYTELNY) prawdopodobne cf [pytelne]
PYTKA słownikowe Sł stp
PYTKI słownikowe Cn
PYTLIK 5 sb m
PYTLOWAĆ 4 vb impf
PYTLOWANIE słownikowe Sł stp
PYTLOWANY 2 part praet pass pf
[PYTLOWE] odsyłacz/wariant cf pytlowy
PYTLOWY 2 ai
PYTON 3 sb m
[PYTONKA] sb f
[PYTONOW] ai
PYZAĆ słownikowe Sł stp