[zaloguj się]

260. Kompozycja lokalizacji.

Lokalizacja składa się z umownego skrótu oraz z podania strony lub karty i ewentualnie szpalty, na której się znajduje wyraz hasłowy.
Lokalizacja dotyczy wyrazu hasłowego, a nie całego cytatu.

a. Cyfry rzymskie niewchodzące w skład skrótu.

W niektórych utworach wprowadzamy też pisane antykwą cyfry rzymskie dla rozdziałów (w FalZioł) lub części (w MycPrz dla części prozaicznej i wierszowanej, w BibRadz dla partii odautorskich w Starym i Nowym Testamencie, w BudBib dla ksiąg kanonicznych i apokryficznych).

b. Wiersze.

W ListRzeź i RejŁas podajemy tylko wiersz utworu, poprzedzając go (jednorazowo) skrótem w.