[zaloguj się]

262. Lokalizacje zabytków prawnych rękopiśmiennych.

ZapWar lokalizujemy podając kursywą rok i numer zapiski, np.:

1503 nr 1926.
Jeżeli na matrycy brak roku (co jest sygnalizowane np. przez ?), piszemy:
b.r.
Rok podany w przybliżeniu, np. c. 1525, zapisujemy w klamrze:
[1525].
Lata 1524 – 1528 dajemy tylko pierwszy 1524. 153? = po 1530.
W LibLeg i MetrKor łamiemy numer księgi przez kartę, np.:
3/33v.
LibMal i ZapKościer lokalizujemy łamiąc rok przez stronę, przy czym rok piszemy kursywą. Dla partii posiadających na kartce materiałowej różne lata przyjmujemy rok wcześniejszy. W ZapKościer podajemy rok według egzemplarza archiwalnego.
ZapMaz lokalizujemy według ustalonego wykazu. Całą lokalizację z wyjątkiem cyfr arabskich piszemy w nich kursywą, np.:
ZapMaz V S 4/28.
Nie notujemy roku przy ComCrac i ConPiotr.