[zaloguj się]

266. Ilość pustych lokalizacji i liczba ogólna.

Po ostatnim cytacie z danego źródła podajemy 5 pustych kolejnych lokalizacji, a następnie w nawiasie okrągłym kursywą ogólną ilość występowania w tym tekście użyć ważnych dla danej pozycji wyodrębnionej w artykule. W liczbę tę włączamy też przykłady zacytowane. Jeżeli z danego zabytku nie cytujemy żadnego przykładu, podajemy tylko puste lokalizacje i ilość ogólną. Oczywiście jeżeli do wyczerpania całości pozostawałaby tylko jedna lub dwie puste lokalizacje, zapisujemy je wszystkie nie dając liczby ogólnej (a więc również wówczas, gdy po piątej lokalizacji pozostanie więcej niż dwa użycia, ale zlokalizowane na jednej lub dwóch stronach zabytku). Nie wpisujemy też liczby ogólnej, jeżeli 5-7 podanych lokalizacji wyczerpuje całość użyć w danym zabytku, lecz wskutek kilkakrotnego powtarzania się wyrazu na jakiejś stronie ilość ogólna jest większa niż ilość lokalizacji.
Liczba nawiasowa przy jednostkach frazeologicznych złożonych z więcej niż jednego użycia wyrazu hasłowego (np. »od końca do końca«, »ani ... ani«) oznacza ilość tychże jednostek, a nie użyć wyrazu hasłowego.

a. W licznych hasłach formalnych i licznych imionach własnych.

W hasłach formalnych, zawierających więcej niż 3000 użyć, w wypadku cytowania nie podajemy wcale pustych lokalizacji, lecz tylko liczbę ogólną, a dla zabytków niecytowanych podajemy jedną lokalizację i liczbę ogólną. Nie uzupełniamy też wówczas pełnej ilości lokalizacji, jeżeli liczba ogólna jest bardzo mała, pozostawiamy więc zapis np.:

BierEz Bv (2)
– nie piszemy również [x r.], jeżeli na lokalizowanej stronie wyraz hasłowy występuje kilka razy.
Tak samo postępujemy w imionach własnych i przymiotnikach od nich, zredagowanych dodatkowo ze względu na drugie znaczenie pospolite (o ile frekwencja ich przewyższa 20), np. znacz. 1. hasła KALWIN.