[zaloguj się]

DOPIEKAĆ (10) vb impf

o jasne; teksty nie oznaczają é (Cn e pochylone).

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
1 dopiekåm
3 dopiekå dopiekają
praet
pl
3 m pers dopiekali
impersonalis
praet dopiek(a)no

praes 1 sg dopiekåm (3).3 sg dopiekå (4).3 pl dopiekają (1).praet 3 pl m pers dopiekali (1).impers dopiek(a)no (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w. s.v. dopieczony.

1. Kończyć piec; semiassum amplius assare Cn [czego] (1): A iam odſzedł piecżonki/ iuż iey dopiekano. RejFig Aa7.
2. Dokuczać, nękać, gnębić, dręczyć, nalegać, nastawać, przymuszać; excruciare, instare, institare, praecipitem agere, stimulare, urere Mącz (9): Excrutio, Dręczę/ Dopiekam/ Dożegam/ Bárzo męczę/ Cięſzko czinię. Mącz 69d, 418d.

dopiekać czego (2): Stimulat animum cura, Stáránie vmysłu dopieka/ to yeſt troſzczę ſie/ trapi mie nieco. Mącz 415d. Cf Fraza.

dopiekać komu (6): Agunt cum praecipitem poenae civium Romanorum, quos securi percussit, Dopiekáyąmu treſcą á trapią go Mącz 317a; Instare usque adeo, donec adiurat se, Ták mu dopiekáli áż ſie záprziſiągł. Mącz 418d, 399c, 415d, 508d. Cf Fraza.

Fraza: »dopieka sumnienie [komu czego]« (1): Te conscientiae stimulant malefactorum tuorum, Dopiekać ſumnienie złych twoyich vczinków. Mącz 373a.

Synonimy: 2. dodziewać, dogarać, dojeżdżać, dojmować, dokuczać, dolegać, dożegać, dręczyć, męczyć, nalegać, trapić, trestać.

Formacje pochodne cf 2. PIEC.

Cf DOPIEKANIE

LZ