[zaloguj się]

DOJMOWAĆ (9) vb impf

doj- (5) Mącz (4), KochPs, dój- (1) GrzepGeom; drugie o prawdopodobnie jasne, a jasne.

Fleksja
inf dojmować
indicativus
praes
sg
3 dojmuje
impersonalis
praes dojmuje się
participia
part praes act dojmując

inf dojmować (1).praes 3 sg dojmuje (6).impers praes dojmuje się (1).part praes act dojmując (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Dokuczać, nękać, gnębić, dręczyć, przejmować, przenikać dotkliwie; stimulare, radere Mącz (8): Allevatum corpus, Gdy nie ták doymuye chorobá. Mącz 190b.

dojmować komu (6): Stimulus per translationem,Wſziſtko to co kogo vpychá/ doliega/ dokucza/ popuſzcza á doymuye komu. Mącz 415d; Stimulat me solicitudo, Dopieka/ doymuye mi/ trapi mie ſtaránie. Mącz 415d; wſzyſtki źiemſkié kráie Nákłońćie vſzu: [...] y którym ſłoneczny Promiéń doymuie/ y którym mróz wiecżny. KochPs 72, 188; A gdy po trzech mieśiącách pocżnie im nędzá doymowáć SkarŻyw 101. Cf dojmować komu czym.

dojmować komu czym (1): Nie mogę dáley bo mi bol doymuie/ Nieznoſnym rwániem RybGęśli Dv.

W przen (1):
Zwrot: »dojmować do żywego [co czym]« (1): Teneras aures mordaci radere vero, Młode á ſubtilne vſzy doymuyąc do żywego prawdą. Mącz 345b.
2. Dobierać, dodawać (1): z Kliná czyni ſye Figurá ná cztéry węgły. Abowiém co ſye nie dóymuie połowice iednéy ſtrony/ to dla tego bywa áby ſye nágrodźiło ná drugą ſtronę GrzepGeom K2v.

Synonimy: 1. cisnąć, dodziewać, dojeżdżać, dokuczać, dolegać, dopiekać, dopierać, dożegać, dręczyć, męczyć, popuszczać, przenaśladować, przyciskać, przypiekać, przypierać, szkodzić, trapić, trestać, uciskać, upychać.

Formacje pochodne cf JĄĆ.

LZ