[zaloguj się]

NAGABAĆ (14) vb impf

Wszystkie a jasne.

Fleksja
inf nagabać
indicativus
praes
sg
1 nagabåm
fut
pl
3 m pers nagabać będą
imperativus
sg
2 nagabåj
conditionalis
sg
3 m by nagabåł

inf nagabać (4).praes 1 sg nagabåm (6).fut 3 pl m pers nagabać będą (1).imp 2 sg nagabåj (1).con 3 sg m by nagabåł (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Dokuczać, niepokoić, drażnić w powtarzający się sposób; divexare, inquietare, lacessere, molestare Mącz, Cn; vexare Calep, Cn; incessere, provocare Cn (12): Lacesso, Nágábam/ Niedáyę pokoyu/ pobudzam ku gniewowi/ też wywabiam ná bitwę. Mącz 181c; Divexo, idem quod simplex, Nágábam/ dręczę/ trescę/ trapię/ też rospraſzam. Mącz 491d, 229c, 341d; Calep 119b.

nagabać kogo (4): Oni ktorzy ćię kąſáć będą/ izali ſię z trzaſkiem nieporwą/ á zali ſię nie ocucą prędko ktorzy ćię nágábáć będą/ á muśiſz być łupem ich? BibRadz Hab 2/7; Omitte me, Day mi pokóy/ nie nágábay mię. Mącz 226c, 142c, 260a.

Szereg: »trapić albo nagabać« (1): Si porro esse odiosi pergitis, Ieſli mie nie chcecie przeſtáć/ álbo yeſli mie nie przeſtániecie trapić álbo nágábáć. Mącz 260a.
a. praw. Niepokoić pozwem sądowym [kogo] (2): a Gdze biſzyę ktori potunyek yego [...] ty wloki domagal albo wyſzy omyęnyonego Matiaſza prziprawyę nagabal: ma bycz wymyę przepacz 40 czerwonych slotych ZapKościer 1586/64v.

nagabać w czym (1): Ieſliby tedy kto kogo w ćiągnieniu do mieyſcá náznáczonégo dwie niedźieli przedtym/ álbo názad do domu odćiągáiąc we dwie niedźieli po okázowániu nágábał SarnStat 128.

b. O chorobie; invadere, urgere Cn (1): Ale kogo thá przygodá [wrzód gardłowy] zwykłá nágábáć/ ma mieć pogotowiu ſok Włoſkich orzechow SienLek 81.
2. Pobudzać, drażniąc podniecać; commovere Mącz; asperare iram, exacerbare, exulcerare, irritare (ad iram) Cn [ku czemu] (2): Irruo, Euphonie causa, Ku gniewu poduſzczam/ pobudzam/ nágábam. Mącz 174d.

nagabać kogo (1): Cornua disputationis alicuius commovere, Rozgniewáć/ álbo nágábáć kogo ku diſputowániu á gadániu. Mącz 65d.

Synonimy: 1. dręczyć, prześladować, trapić, treskać, weksować; 2. pobudzać, poduszczać, rozgniewać.

Formacje współrdzenne cf GABAĆ.

Cf NAGABAJĄCY, NAGABANIE, NAGABANY

LW