[zaloguj się]

NIELUBY (11) ai

W pisowni rozłącznej (6), w łącznej (5).

e jasne.

Fleksja
sg
mNnieluby fN nN
G Gnielub(e)j Gnielubego
Anieluby Anielubą A
I Inielubą I
pl
N subst nielub(e)
D nielub(e)m
I m nielubymi

sg m N nieluby (2).A nieluby (1).f G nielub(e)j (1).A nielubą (1).I nielubą (1).n G nielubego (2); -ego (1), -(e)go (1).pl N subst nielub(e) (1).D nielub(e)m (1).I m nielubymi (1).

stp notuje, Cn s.v. nieprzyjęmny, Linde XVI w.

1. Nieprzyjemny, wywołujący wrażenie przykrości; insuavis Mącz, Cn; illepidus, inamabilis, ingratus, iniucundus, insipidus, insulsus, invenustus, praerancidus, putidus Cn (7): [plesznik] wiethſzy ma won ią [!] nie lubą FalZioł I 114c; SErapinum ieſth żiwicza iednego drzewa zamorzſkiego/ woniey nie lubey [!] FalZioł III 31a; RejPs 42v; Stomacho esse dicitur res aliqua, Przikrą nie lubą być. Mącz 420a, 424d; Tuſzę ze w piekle nie lube zabáwy. KlonKr B2.
a. Nieokrzesany, niewykwintny [w czym] (1): Barbarus, Gruby/ a nie luby w ſwym yęzyku. Mącz 23b.
2. Nie lubiany przez kogoś (4):

nieluby komu (2): Trzecié/ aby to w nienáwiſci miala tzoby bogu nielubego znała OpecŻyw 2; przywiodł gie do oney kráyny [...] wygnawſſy ſtámtąd/ lud ſobie nieluby RejPs 116v.

nieluby komu [= względem kogo] (1): Tak ze ony przeciwko niemu/ za roſtropne y ſprawiedliwe Panowanie/ iako też nielubem y nielaſkawem ſobie niewdzietznoſc pokazowali y to tu niewadzi przipomniec. PaprUp A2.

Szereg: »nieluby i niełaskawy« (2): PaprUp A2 cf nieluby komu [= względem kogo].
a. O ludziach: niesympatyczny, nudny (2): Cżemu cżłowiek ziewa. Powiadaią lekarze iż to bywa z nieiakiey teſknoſci, [...] gdy kto ſiedzi miedzi nie lubimi iżby ſie rad indzie widział. GlabGad C2.

Synonimy: 1. nielubiony, mierziony, niemiły, nieprzyjemny, niewdzięczny, przykry; 2. niełaskawy.

Cf 1. LUBY, PRZYNIELUBSZYM

MM