[zaloguj się]

NIŻYĆ (2) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 niży

[praes 3 sg niży.]part praes act niżąc (2).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) – XVIII w.

1. Lekceważyć, pomniejszać znaczenie czegoś [co] (2): Iuz widziemy iako wszytkie lekko sobie wazy, niząc roskazanie Panskie niząc Conclusiones Senatus ActReg 117.
2. [Poniżać, upokarzać [kogo]:
Szereg: »lżyć a niżyć«: Fortunę ludźie gánią/ przeto/ że ieſt odmienna/ wedle woley ſwey: iedne podnośi/ drugie lży/ á niży: Toż też cżyni ludſki ięzyk ErazmJęzyk B5 (Linde).]

Synonimy: 1., 2. »lekce szacować«, »lekce ważyć«; 2. hańbić, lżyć.

Formacje współrdzenne: niżyć się, poniżyć, poniżyć się, sponiżyć, uniżyć, uniżyć się, zniżyć, zniżyć się; poniżać, poniżać się, uniżać, uniżać się, zniżać, zniżać się.

AKtt