[zaloguj się]

[ROZMARHAĆ vb pf

Fleksja

3 sg m con by rozm(a)rhåł.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Roztrwonić:
Zwrot: »rozmarhać statek [= majątek]«: Cżlowiek ieden byl bogaty/ ktoriż mial wladarza, a ten oskarżon byl przed nim iakoby rozmarhal statek iego [quasi dissipasset bona ipsius Vulg Luc 16/1]. SandMalEwan 71.

Synonimy: rozflarzyć, rozmarnować, rozmiotać, rozproszyć, rozszafować, rozterać, roztrwanić.]

KO