[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 4616

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
RZODŁO odsyłacz/wariant hasło do usunięcia; brak wariantu s.v. źrzodło
[RZONCA] odsyłacz/wariant cf rządźca
[RZOŃCA] odsyłacz/wariant cf rządźca
RZOWSKI 2 hasło do usunięcia, nazwa własna
RZUCAĆ 33
RZUCAĆ SIĘ 10
RZUCAJĄCY 5
RZUCALNY słownikowe Cn
RZUCAN odsyłacz/wariant 1 cf rzucany
RZUCANIE słownikowe Cn
RZUCANIE SIĘ słownikowe
RZUCANY 2
RZUCAWKA 6
RZUCENIE 11
RZUCIĆ 81
RZUCIĆ SIĘ 376
RZUCON odsyłacz/wariant 3 cf rzucony
RZUCONY 12
RZUĆ odsyłacz słownikowy cf rzwieć
RZUT słownikowe
RZWAĆ odsyłacz słownikowy cf rzwieć
RZWANIE słownikowe Sł stp
[RZWIĄCY] 0
RZWIEĆ 1
[RZWIENIE] 0
RZYCIEL słownikowe Sł stp
[RZYCZNY] odsyłacz/wariant cf 2. rzeczny
RZYĆ 39
[RZYGACZ] 0
RZYGACZKA 1
RZYGAĆ 16
RZYGAĆ SIĘ 1 hasło do usunięcia, cf rzygać - impers
[RZYGAJĄCY] 0
RZYGANIE 21
[RZYGAWIEC] 0