[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7915

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[NIKTO] odsyłacz/wariant cf nikt
NIKTORY odsyłacz/wariant cf niektory
NIKTOŻ odsyłacz/wariant zakwalifikowane do usunięcia; brak hasła niektoż
NIKTY słownikowe Sł stp
NIKTYŻ słownikowe Sł stp
NIM 64 cn też niem (3)
NIMFA 22 sb
NIMO odsyłacz/wariant cf mimo
[NIMROD] cf też [nemrod]
NINAK odsyłacz słownikowy cf ninog
NINE odsyłacz/wariant cf ninie
NINEJSZY odsyłacz/wariant cf niniejszy
NINI odsyłacz/wariant cf ninie
[NINIA] odsyłacz/wariant cf ninie
NINIE 99 av też nini a. nyni (3), nynie (1), nine (2), [ninia] a. [nynia]
NINIEJSZY 486 ai też niniejszy a. nyniejszy (35), ninejszy a. nynejszy (4), [nieniejszy], [nienieszy]
[NINIWCZYK]
NINOG 9 sb też minog (4)
[NINOGA] 0 sb
NIOSĄC odsyłacz/wariant cf niosący
NIOSĄCY 19 part też niosąc (4)
NIOSĄCY SIĘ 1 part
NISAN 2 sb
NISKĄD 53 av
NISKĄDINĄD 37 av
NISKI 373 ai
[NISKIE] odsyłacz/wariant cf niski (w funkcji sb); Dict 1566 Nv
NISKO 1004 av
NISKOĆ 1 sb
NISKOLOTNY słownikowe Cn
NISKOŚĆ 96 sb
[NISKOZIEMNY] 0 ai
NISZCZĄCY 1 part
NISZCZEĆ 90 vb
NISZCZEJĄCY 1 part