[zaloguj się]

51. W wyrazach rodzimych lub przyswojonych.

Zjawiska, co do których nie mamy pewności, że odzwierciedlają w sposób pewny jakieś zjawisko fonetyczne, rozpatrujemy w kolejnej części artykułu poświęconej grafice. Aby suma liczb statystycznych równała się liczbie pohasłowej, bierzemy tu pod uwagę również użycia z wydań transkrybowanych.
W hasłach liczących do trzech użyć, a także liczniejszych, lecz w całości cytowanych, nie podajemy wcale uwagi o grafice.